Het Lichtbaken, plek van ontmoeting voor Loosdrecht

LOOSDRECHT
De voormalige NH- kerk met het karakteristieke torentje te Oud- Loosdrecht is een herkenbare plek vanaf de plassen. Het bestuur van de stichting Het Lichtbaken wil dit icoon aankopen om het Rijksmonument in te richten als een sociaal-cultureel centrum, met een aanbouw met horecafunctie. Het bestuur wil hiervoor graag 200.000 euro inzamelen.