Zorgen om weidelandschap

Inspreken van de Weersloot

LOOSDRECHT
Vereniging de Weersloot heeft ingesproken op de laatste commissievergadering van de gemeenteraad om aandacht te vragen voor de gevolgen van het gebiedsakkoord van de provincie in het gebied de Weersloot/ Egelshoek.