Van cabomba tot biocomposiet

LOOSDRECHT
19-26 juni was de Week van de Invasieve Exoten. Het gaat daarbij om overwoekerende planten en dieren, die uit andere werelddelen komen. Bijvoorbeeld de Reuzenberenklauw en de Amerikaanse rivierkreeft. Maar in Loosdrecht zijn Cabomba carolinana en ongebladerd Vederkruid de invasieve exoten, die het meeste overlast geven. Je kunt er steeds moeilijker doorheen varen, en het verdringt de inheemse plantensoorten.